img
   

 

YDELSER

Regnskab
- Bogføring
- Momsregnskaber
- Driftsregnskaber
- Perioderegnskaber
- Årsregnskaber
- Lønregnskaber - Boregnskaber

Skat
- Skatteregnskaber
- Selvangivelser
- Skattesager
- Omstrukturering
- Forskudsskemaer

Revision
- Review
- Revision
- Afgivelse af erklæringer

Rådgivning
- Start af virksomhed
- Budgetter
- Økonomisk rådgivning
- Finansiering
- Momsregistrering
- Selskabsstiftelse
- Investering
- Salg af virksomheder
- Generationsskifte
- Akkorder
- Likvidation
- Konkurs


 
 

ROBÆK
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 33 94 64 06


Kontakt:
Tlf. 87 58 31 00
info@robaek.dk
www.robaek.dk

Afdelinger:
ROBÆK
Østergade 9
8500 Grenaa


ROBÆK
Hovedgaden 41
8410 Rønde


ROBÆK
Centervej 4
8963 Auning

Partnere:
Statsaut. revisorer:
Michael Iuel
Morten Jarlund


Statsaut. revisorer:
Mikkel Thybo Johansen
Jesper Falk Hansen